Fordelar


Fantaski gir deg fleire store fordelar i skisporet:

Spikerfeste utan festesmøring: Med Fantaski får du feste i dei brattaste bakkar. I staden for å bruke tid på smøring, kan du dra rett ut i løypa. Du vil aldri meir ha bakglatte ski og kan kaste klister og all annan festesmøring.

Optimal glid: Utan festesmøring under skia har du alltid god glid. Er du av dei som likar å preparere ski, kan du konsentrere deg heilt og fullt om struktur og gliding.

Gode ski uansett føre: Med Fantaski har du feste uansett føre. Dei er spesielt gode rundt 0 grader og når føret vekslar.

Ekte fristil: Med Fantaski kan du fritt veksle mellom skøyting og klassisk stil på det same skiparet. Vi anbefaler derfor skøyteski og kombistøvlar. Då utnyttar du din nye fridom til fulle.