Historia

Bakglatte ski er eit problem. Mang ein skitur har blitt øydelagt av glipptak og vanskeleg føre. Å smøre ski er noko dei færraste kan godt. For dei aller fleste er det eit bryderi. Smørefrie ski med fiskeskjell-liknande mønster i solen har aldri blitt særleg populære fordi dei har fleire ulemper: dårleg glid, ulyd og eit feste som ikkje er optimalt.

I 1991 sette ein tannlege og hobbyoppfinnar på Rauland seg føre å finne ei løysing. Fleire prototypar såg dagens lys før Fantaski-prinsippet blei til: Ei langsgåande todeling av skisolen, som gir ei glideflate og festeflate på ulike nivå. Endeleg ei smørefri ski som gir både god glid og godt feste!

Fantaski er eit godt utprøvd produkt. Det har blitt testa for glid og feste i mange kjende turløp: Birkebeinerrennet, Vasaloppet, Marcialonga, König Ludwig Lauf, Transjurasienne, Skarverennet og Svalbard Skimaraton. Formålet har vore å teste skia saman med løparar på same kondisjonsnivå som testløparen.

Mange ulemper har blitt oppdaga og utbetra. Siste modell er mykje betre enn dei første prototypane. Fantaski blir stadig utvikla, men skia er no så gode at alle vil kunne ha glede av dei.