Prisar

Fantaski blir produsert med utgangspunkt i vanlege fabrikklaga ski. Prinsippet kan nyttast på alle typar nordiske ski, det vil seie langrennski, turski og fjellski.

Prisane våre ligg mellom kr. 3750 og 5500, alt etter kva for modell og type ski vi byggjer om. Vi tar kr. 900 for bindingar.