Prisar

Fantaski blir produsert med utgangspunkt i vanlege fabrikklaga ski. Prinsippet kan nyttast på alle typar nordiske ski, det vil seie langrennski, turski og fjellski.

Prisane våre varierer, alt etter kva for modell og type ski vi byggjer om. Ta kontakt for tilbod.